Steun ons

Natuurpunt Oosterzele kan best wel wat steun gebruiken. Er kruipt namelijk heel wat tijd in het realiseren van nieuwe natuur en ook het kostenplaatje is niet min. Bovendien zijn onze plannen redelijk ambitieus. Hieronder vind je de verschillende mogelijkheden om ons te steunen en zo zelf bij te dragen aan meer en betere natuur in onze regio!

  • De eenvoudigste manier om Natuurpunt Oosterzele te steunen is door lid te worden van Natuurpunt. Dit kan je snel online in orde brengen. Alle voordelen van lid te worden kan je hier nog eens nalezen. Wist je dat je ook een lidmaatschap cadeau kan doen? Je leest er hier meer over.
  • Een gift is natuurlijk ook welkom. Zo lever je rechtstreeks steun aan onze natuurgebieden. Elke euro van je gift gaat integraal naar het beheer en de uitbreiding van deze gebieden. Je kan eender welk bedrag overschrijven op rekeningnummer BE56 2930 2120 7588 met vermelding "Gift Natuurpunt Oosterzele". Giften vanaf €40 zijn fiscaal aftrekbaar. Zo kan je 45% van je gift terugtrekken van de belastingen (je krijgt automatisch een fiscaal attest). Als je een gift wil doen voor een specifiek natuurgebied kan je het nummer het gebied vermelden of je gift online regelen via onderstaande links:
  • Je kan Natuurpunt ook opnemen in je testament. Alle informatie daarover vind je hier terug.
  • Wil je ons steunen met jouw bedrijf? Dit kan een jaarlijkse sponsoring zijn waarbij we je steun kenbaar maken via onze website en e-nieuwsbrief. Je kan ook een specifieke aankoop of aanplant steunen. Je kan met het hele bedrijf zelfs mee de natuur in trekken voor een gegidste wandeling of om zelf de handen uit de mouwen te steken! We bekijken graag samen wat de mogelijkheden zijn. Neem contact met ons op via info@natuurpuntoosterzele.be
  • Tenlotte kan je ook zelf komen meehelpen als vrijwilliger. Hoe meer we willen realiseren, hoe meer helpende handen we kunnen gebruiken. Deel uitmaken van Natuurpunt hoeft echt niet veel van je tijd te vragen. Zo hebben we werkgroepen waar je op eigen tempo aan kan bijdragen en dit zonder enige verplichting. Ook als je slechts occasioneel eens wil meehelpen, horen we het graag, bijvoorbeeld door eens een cake te bakken voor de nieuwjaarsreceptie. Denk dus niet dat je een uitgebreide natuurkennis nodig hebt. Om een vereniging zoals Natuurpunt Oosterzele goed te laten draaien, zijn allerlei vaardigheden nodig. Iedereen heeft zijn talenten en is welkom. We ontdekken samen wat jij graag zou doen. Eén van de doelstellingen van Natuurpunt is dan ook om mensen samen te brengen, te verbinden en te laten samenwerken rond natuur, wat je achtergrond ook is. Ook leeftijd speelt geen rol. De enige voorwaarde is dat je ervan overtuigd bent dat de natuur een belangrijke plaats in onze samenleving heeft! Contacteer ons dus via info@natuurpuntoosterzele.be of spreek ons gewoon aan op een activiteit! Je zal zelf ontdekken dat het best plezant is bij Natuurpunt Oosterzele!